FacebookTwitter
Search Login

Na Ptuju obujamo dva tisoč let stare rimske zgodbe, ki temeljijo na najmogočnejšem obdobju v zgodovini najstarejšega slovenskega mesta. Letošnje X. RIMSKE IGRE so v počastitev 1948. obletnice zbora vojskovodij v Petovioni, na katerem jih je Markus Antonius Primus nagovoril, da so potrdili Vespazijana za cesarja.

RI zbrane m

Rimski zgodovinar Tacit v zgodovinskem delu Historia opisuje dogodek v Petovioni leta 69 kot enega izmed ključnih v zgodovini rimskega imperija in je prvi pisni vir, ki omenja mesto Ptuj. V naslednjih letih bodo RIMSKE IGRE postale ena pomembnejših prireditev v tem delu Evrope. Obudimo skupaj tisočletno tradicijo in skupaj pišimo zgodovino za prihodnje rodove. Na osnovi dosedanje usmerjenosti programov v staro rimsko tematiko v društvu POETOVIO LXIX in Termah Ptuj razvijamo program imenovan Rimske igre. Dogajanje je terminsko postavljeno v drugo polovico avgusta. Zgodba časovno zajema dogodke in običaje rimskega Poetovia leta 69, ko je bil v takratnem rimskem taboru zbor vojskovodij Podonavskih legij. Zbor je vodil Markus Antonius Primus, ki je zbrano vojsko popeljal proti Rimu, ga osvojil in predal poveljstvo izvoljenemu cesarju Vespazianu. Takratni Ptuj – Poetovio je imel čez 40.000 prebivalcev, od tega do 10.000 vojščakov, bil je zadnji branik imperija, s kovnico denarja, carinsko upravo in davkarijo. Bil je največje mesto daleč naokrog. Na temeljih stare jantarjeve poti je tudi takrat bil trgovsko središče, z veliko frekvenco takratnih »turistov«. Zgodbe iz življenja takratnih veljakov, vojščakov, svobodnih ljudi in sužnjev bomo obudili v naših predstavah.

Projekt rimske igre temelji na nadgrajevanju. V letih 2008 – 2012 smo pripravili osnove za širjenje zgodb in dogodkov, tako na kvalitativnem kot časovnem delu. Rimske igre se večinoma odvijajo v Termalnem Parku Term Ptuj, kjer je postavljen tabor z 20 stojnicami in 25 velikimi baldahini. Igre trajajo štiri dni od otvoritvene slovesnosti v četrtek in pohoda z baklami do III. Mitreja, v petek se uprizori velika bitka med barbari in Rimljani, predstavijo se skupine (v letu 2012 je sodelovalo 42 skupin iz Slovenije in sedem iz tujine). V teh štirih dneh se izvede dnevni otroški tabor, kjer otroci preživijo rimski dan. Vsak od štirih dni je namenjen drugi tematiki (trgovski dan, zbor vojskovodij, praznik poletja). Vrhunec je sobotna povorka po ptujskih ulicah (v letu 2012 se je povorke udeležilo 1.300 udeležencev) in večer v soboto, z večerjo za 1.000 oseb v rimskem stilu in zabavo v Amfiteatru Termalnega Parka.

V letu 2012 so bile V. rimske igre največji poletni projekt partnerskega mesta Ptuj v projektu EPK. Že v letu 2011 smo nadgradili osnove iz prejšnjih let in pripravili mrežo mednarodnih izmenjav. Udeležili smo se velike parade ob rojstnem dnevu Rima v aprilu 2011 in se tako vključili v mednarodno mrežo mest, ki obujajo rimsko kulturo. V letu 2011 smo navezali stike z najstarejšim Poljskim mestom Kalisz na projektu Jantarjeva pot. V letu 2012 smo podpisali pismo o sodelovanju z Nišem, Srbija in si zastavili ambiciozen program.

V letih 2013 in 2014 se rimske igre razvijejo v eno od najbolj prepoznavnih ptujskih prireditev, dosežejo obseg Kurentovanja in se pozicionirajo na evropski koledar kulturnih dogodkov. Ptuj dobi najodmevnejši poletni dogodek.

Društvo POETOVIO LXIX in Terme Ptuj lahko v letu 2013 postaneta skrbnika nad 3. mitrejem v neposredni bližini term in s tem vzpostavimo fizično povezavo med prizorišči. Travnik ob 3. mitreju postane celoletni prostor za prireditve.

Simpoziji in srečanja pripomorejo k vzpostavitvi arheološkega oddelka, ki je podaljšek univerze. S tem pridobimo študente, ki skozi vse leto raziskujejo in odkrivajo nova znanja in ugotovitve.

S tem projektom Društvo POETOVIO LXIX postanejo najresnejši ponudnik zgodb v turističnem prostoru srednje Evrope. Rimske zgodbe postanejo prepoznavni znak Ptuja in prerastejo v blagovno znamko. S sistematičnim pristopom lahko projekt doseže velike razsežnosti in pripomore k tržnemu uspehu.

Osnovni koncept je tako vzpostavljen. Za večji zagon in prepoznavnost iger je potrebno vključiti širši krog udeležencev in dodati še več znanstvenih vsebin. Z rimskimi igrami Ptuj pridobi na prepoznavnosti in obudi tisočletja stare in skoraj pozabljene zgodbe o svoji veličini in pomembnosti.

Vabimo vas, da postanete del zgodbe, ki razkriva vse čare in mogočnost zgodovine. Pridružite se imperiju in okusite slast slave!

 IMG 2670

AB IMO PECTORE!
Iz vsega srca!

                                                                                Andrej Klasinc, predsednik društva

Partnerji 2